Hướng dẫn hoàn thuế xuất nhập khẩu và cập nhật các quy định hiện hành

Thứ 3 , 02/03/2021

Mô tả khóa học

Cập nhật quy định về Hóa đơn điện tử Lưu trữ hóa đơn điện tử Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử chuyển sang chứng từ giấy Chữ ký người mua trên HĐĐT Định dạng HĐĐT, bản gốc - bản hiện thị Các quy định liên quan đến chữ ký số và chứng thực chữ kí số >> để giải thích cho việc ký HĐĐT Ngày lập HĐĐT, ký hóa đơn Hóa đơn điều chỉnh, hủy

Giáo trình

 • Thời gian học:
  1000 (Ngày)
 • Số lượng bài giảng:
  5
 • Thời lượng:
  0 phút
 • Chứng chỉ:
  Không có
 • Học viên:
  8