Cẩm nang hướng dẫn ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tài liệu học tập

13/03/2023 9:27:29 SA

LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ

CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Số:          /TB/VCCI/THDN

Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi:     - Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản ấn phẩm;

 

Viện Tin học doanh nghiệp thuộc VCCI đang triển khai dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022-2026”. Nay Viện Tin học doanh nghiệp kính mời các tổ chức doanh  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản bày tỏ quan tâm tới dịch vụ xuất bản “Cẩm nang hướng dẫn ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tài liệu học tập”.

Dịch vụ tư vấn xuất bản thuộc Dự án bao gồm các hoạt động: hỗ trợ chuyên gia biên soạn tài liệu, thẩm định, hiệu đính, sửa chữa, biên tập các bài viết; thiết kế sách, dàn trang, chế bản, xin giấy phép xuất bản và chi phí in ấn sách in giấy Offset 100 kích thước 21x29,7; bìa trước giấy couches 300, in 4 màu với số lượng 2000 cuốn.

Các đơn vị xuất bản quan tâm vui lòng liên hệ với Viện Tin học doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách dự án (Ông Nguyễn Văn Khoa) để biết thêm thông tin chi tiết và triển khai các  hạng mục có liên quan.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VP, BQL DA.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

  • Bản quyền bởi Viện tin học Doanh nghiệp - Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
  • Điện thoại: +84-24-3.5742187 Fax: +84-24-3.5742622
  • khoanv-itb@vcci.com.vn Hotline: 098 999 3369
  • Mon - Sun: 24/24
  • Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam