Bãi bỏ nhiều thông tư trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công

01/12/2020 2:54:25 CH

Sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công.

Nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành được bãi bỏ. Ảnh: TL.

Theo đó, thông tư này đã bãi bỏ toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Trong đó, có nhiều văn bản là các thông tư hướng dẫn, như: sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp...

Một số thông tư trong lĩnh vực thuế được bãi bỏ, như: Thông tư số 69/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy; Thông tư số 53/2003/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với văn phòng luật sư, công ty hợp danh; Thông tư số 26/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài...

Trong số 21 văn bản được bãi bỏ, có 2 quyết định, đó là: Quyết định số 187/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biên lai thuế môn bài; Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu.

Thông tư cũng đã bãi bỏ toàn bộ 6 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài sản công, như: hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên; hướng dẫn một số nội dung quản lý trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...

Ngoài ra, bãi bỏ toàn bộ 2 thông tư trong lĩnh vực quản lý nợ công, đó là thông tư hướng dẫn: cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn IFAD; quản lý tài chính, giải ngân đối với các chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2021./.

Theo Minh Anh(Thời báo tài chính Việt nam)

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2020-11-29/bai-bo-nhieu-thong-tu-trong-linh-vuc-thue-quan-ly-tai-san-cong-96001.aspx

Liên hệ với chúng tôi

  • Điện thoại: +84-24-3.5742187 Fax: +84-24-3.5742622
  • info@vcci.edu.vn
  • Mon - Sun: 24/24
  • Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam